HIFU ablasjon

Ultralyd er en form for vibrasjonsbølge.Det kan overføres ufarlig gjennom levende vev, og dette gjør det mulig å bruke en ekstrakorporal ultralydkilde til terapeutiske formål.Hvis ultralydstråler er fokusert og tilstrekkelig ultralydenergi konsentreres i volumet mens de forplanter seg gjennom vev, kan temperaturen i fokalområdet heves til nivåer som svulstene tilberedes ved, noe som resulterer i vevsablasjon.Denne prosessen skjer uten skade på omkringliggende eller overliggende vev, og vevsablasjonsteknikken som bruker slike stråler er kjent om hverandre som høyintensitetsfokusert ultralyd (HIFU).

HIFU har vært brukt som hjelpestoff til strålebehandling og kjemoterapi for kreftbehandling siden 1980-tallet.Formålet med hypertermi er å øke svulstens temperatur fra 37 ℃ til 42-45 ℃, og opprettholde jevne temperaturfordelinger i et smalt terapeutisk område i 60 minutter.
Fordeler
Ingen anestesi.
Ingen blødninger.
Ingen invasive traumer.
Dagtilbudsgrunnlag.

HIFU ablasjon