Nyrekreft melanom

Nyrekreft melanom er fokusert på medisinsk behandling av malignt melanom og urinsvulster som nyrekreft, blærekreft og prostatakreft.Det har samlet mye klinisk erfaring i medisinsk behandling av malignt melanom, nyrekreft, blærekreft og prostatakreft.

Nyrekreft melanom

Medisinsk spesialitet
I henhold til internasjonale og nasjonale diagnose- og behandlingsstandarder, kombinert med pasientenes individuelle forhold, ble det utført multidisiplinær omfattende behandling for malignt melanom og nyrecellekarsinom og andre urinsvulster behandlet i vår avdeling.Dermed kombineres pasientenes kirurgiske behandling, strålebehandling, kjemoterapi, målretting og immunterapi organisk for å oppnå behandlingsoptimalisering, for å kontrollere svulsttilstanden, redusere smerte, forbedre og forlenge levetiden til våre pasienter.